Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

เคเบิ้ลไทร์รัดปากถุงวัตถุดิบอาหาร

เคเบิ้ลไทร์ไนลอน PA66 สีน้ำเงิน
ใช้สำหรับรัดปากถุงบรรจุวัตถุดิบอาหาร
.
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
.
สีของเคเบิ้ลไทร์เป็นสีน้ำเงิน เห็นเด่นชัด ป้องการการปนเปื้อนไปในอาหาร
.
หากชิ้นส่วนหรือเศษของเคเบิ้ลไทร์เมื่อตัดออกหล่นไปกับอาหาร จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
.
สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพ Food Safety ซึ่งนับวันมีความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหาร
.
.