Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

กันยายน 2023

  /  2023

ในการใช้งานสลิง มีสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกละเลยก็คือ การยืดตัวของลวดสลิง โดยที่เมื่อลวดสลิงมีการใช้งาน ลวดสลิงจะมีความยาวขึ้นจากการยืดตัว โดยการยืดตัวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 1. การยืดตัวตามโครงสร้างของลวดสลิง (Constructional Elongation) เมื่อลวดสลิงที่ไม่ผ่านการใช้งานได้รับน้ำหนัก เกลียว (Strand) และแกนกลาง (Core) ของลวดสลิงจะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย ทำให้ลวดสลิงมีความยาวขึ้น พอผ่านการใช้งานสักระยะหนึ่ง การยึดตัวตามโครงสร้างจะอยู่ตัว แต่หากได้รับน้ำหนักที่มากขึ้น ลวดสลิงอาจจะมีการยืดเพิ่มขึ้นอีกไม่มาก ปัจจัยที่มีผลต่อการยืดตัวตามโครงสร้าง ได้แก่ - ประเภทของไส้ โดยลวดสลิงไส้เหล็กจะมีการยึดตัวตามโครงสร้างน้อยกว่าลวดสลิงไส้เชือก - โครงสร้างของลวดสลิง - ระยะของรอบเกลียว - วัสดุที่ใช้ผลิตเส้นลวด - น้ำหนักของภาระ 2. การยืดตัวตามสภาพยืดหยุ่น (Elastic

เวลาปิดตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ เราจะต้องปิดประตูทางด้านซ้ายก่อนแล้วจึงปิดประตูทางด้านขวา ดังนั้น จุดที่ควรจะ ตีซีลจึงควรจะเป็นประตูทางด้านขวา เนื่องจากประตูขวาจะถูกเปิดก่อน ซึ่งเราอาจจะตีซีลเฉพาะด้านขวาหรือทั้งสองด้านก็ได้ เลขลำดับของซีลบ่งชี้ซีลแต่ละตัว โดยมีหมายเลขไม่ซ้ำกัน ซึ่งควรระบุเลขซีลลงไปในใบขนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนซีล ซีลแบบแท่งโลหะ หรือโบลต์ซีล (Bolt Seal) มีความแข็งแรง โดยทำหน้าที่เสมือนแม่กุญแจที่ใช้เพียงครั้งเดียว โบลต์ซีลที่ได้มาตรฐาน จะต้องผลิตตาม ISO 17712:2013 จึงจะถือว่าเป็นซีลที่มีความปลอดภัยขั้นสูง (High Security Seals) นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน C-TPAT สำหรับตู้สินค้าที่ส่งเข้าไปยังอเมริกา