Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

ลวดมัดของใช้งานกลางแดดกลางฝน

ลวดมัดของ สำหรับใช้งานรัดมัดกลางแจ้ง ต้องทนแดดทนฝน หากใช้งานชั่วคราวไม่นาน จะใช้สีอะไรก็ได้

หากต้องอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานาน ขอแนะนำให้เลือกใช้ลวดสีดำ

เนื่องจากพลาสติกสีดำมีการผสมสารป้องกันยูวี ช่วยยืดอายุพลาสติกให้ไม่แข็ง เสื่อมสภาพ แตกกรอบ และสียังคงอยู่ดีไม่มีซีด