Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

รัดถุงอาหาร Tag

  /  Posts tagged "รัดถุงอาหาร"

เคเบิ้ลไทร์ไนลอน PA66 สีน้ำเงิน ใช้สำหรับรัดปากถุงบรรจุวัตถุดิบอาหาร . . สีของเคเบิ้ลไทร์เป็นสีน้ำเงิน เห็นเด่นชัด ป้องการการปนเปื้อนไปในอาหาร . หากชิ้นส่วนหรือเศษของเคเบิ้ลไทร์เมื่อตัดออกหล่นไปกับอาหาร จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน . สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพ Food Safety ซึ่งนับวันมีความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหาร . . #เคเบิ้ลไทร์ในอุตสาหกรรมอาหาร #เคเบิ้ลไทร์สี #สามารถสั่งเป็นสีสะท้อนแสงเพื่อให้เห็นเด่นชัดได้ #CableTie