Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

เคเบิ้ลไทร์ปลดล็อคได้ Tag

  /  Posts tagged "เคเบิ้ลไทร์ปลดล็อคได้"

เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) หรือที่รู้จักกันในชื่อ hose tie, zip tie หรือ tie-wrap เป็นสลักภัณฑ์ (Fastener) ประเภทหนึ่งซึ่งออกแบบเพื่อรัดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระเบียบ และยังถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท เคเบิ้ลไทร์แบบต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว เคเบิ้ลไทร์แบบไนลอนจะมีส่วนหนึ่งที่มีฟันสามเหลี่ยมลาดไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนหัวของเคเบิ้ลไทร์จะมีช่องพร้อมกับเขี้ยวที่บังคับให้ฟันสามเหลี่ยมนั้นไม่สามารถถอยกลับได้เมื่อส่วนปลายของเคเบิ้ลไทร์สอดเข้ามา เขี้ยวของเคเบิ้ลไทร์ทำหน้าที่เหมือนกระเดื่องในเฟืองที่บังคับไม่ให้ถอดสายเคเบิ้ลไทร์ออกมา ส่วนเขี้ยวของเคเบิ้ลไทร์ที่ล็อคกับร่องสาย เคเบิ้ลไทร์ไนลอนมาตรฐาน จะผลิตจากพลาสติกไนลอน หรือ polyamide 6,6 ซึ่งจะมีความแข็งแรง เหนียว แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการลดต้นทุน ใช้ไนลอน 6 หรือพีอีผสมเข้ามา ทำให้ความแข็งแรงลดลว เราสามารถแยกแยะได้โดยการถดูที่ฉลากระบุวัสดุที่ผลิตเคเบิ้ลไทร์