Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

เคเบิ้ลไทร์ Tag

  /  Posts tagged "เคเบิ้ลไทร์"

เคเบิ้ลไทร์ไนลอน PA66 สีน้ำเงิน ใช้สำหรับรัดปากถุงบรรจุวัตถุดิบอาหาร . . สีของเคเบิ้ลไทร์เป็นสีน้ำเงิน เห็นเด่นชัด ป้องการการปนเปื้อนไปในอาหาร . หากชิ้นส่วนหรือเศษของเคเบิ้ลไทร์เมื่อตัดออกหล่นไปกับอาหาร จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน . สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพ Food Safety ซึ่งนับวันมีความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหาร . . #เคเบิ้ลไทร์ในอุตสาหกรรมอาหาร #เคเบิ้ลไทร์สี #สามารถสั่งเป็นสีสะท้อนแสงเพื่อให้เห็นเด่นชัดได้ #CableTie

เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) หรือที่รู้จักกันในชื่อ hose tie, zip tie หรือ tie-wrap เป็นสลักภัณฑ์ (Fastener) ประเภทหนึ่งซึ่งออกแบบเพื่อรัดสายสัญญาณหรือสายไฟเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระเบียบ และยังถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท เคเบิ้ลไทร์แบบต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว เคเบิ้ลไทร์แบบไนลอนจะมีส่วนหนึ่งที่มีฟันสามเหลี่ยมลาดไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนหัวของเคเบิ้ลไทร์จะมีช่องพร้อมกับเขี้ยวที่บังคับให้ฟันสามเหลี่ยมนั้นไม่สามารถถอยกลับได้เมื่อส่วนปลายของเคเบิ้ลไทร์สอดเข้ามา เขี้ยวของเคเบิ้ลไทร์ทำหน้าที่เหมือนกระเดื่องในเฟืองที่บังคับไม่ให้ถอดสายเคเบิ้ลไทร์ออกมา ส่วนเขี้ยวของเคเบิ้ลไทร์ที่ล็อคกับร่องสาย เคเบิ้ลไทร์ไนลอนมาตรฐาน จะผลิตจากพลาสติกไนลอน หรือ polyamide 6,6 ซึ่งจะมีความแข็งแรง เหนียว แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการลดต้นทุน ใช้ไนลอน 6 หรือพีอีผสมเข้ามา ทำให้ความแข็งแรงลดลว เราสามารถแยกแยะได้โดยการถดูที่ฉลากระบุวัสดุที่ผลิตเคเบิ้ลไทร์