Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

hybridTwistTie Tag

  /  Posts tagged "hybridTwistTie"

ลวดมัดปากถุงแบบพิเศษที่รวมข้อดีของกระดาษซึ่งสามารถเขียนหรือทำมาร์คกิ้ง ไม่ลื่นเกินไปเมื่อสัมผัสชิ้นสินค้าที่นำไปรัด และฟิล์มเมทัลไลซ์ซึ่งเงางามสะท้อนแสง ด้านหนึ่งจะเป็นฟิล์มเมทัลไลซ์สีและลายต่างๆ และอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระดาษสีขาว เป็นงานผลิตตามสั่ง (Made To Order)