Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

PVC Coated Wire Rope Tag

  /  Posts tagged "PVC Coated Wire Rope"

PVC Coated Wire Rope - White 1.20x2.0 ±0.1mm ใช้ในการยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือเอาไว้ด้วยกัน โดยมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมในเรื่องของขนาดลวดสลิงและเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิงรวมชั้นพีวีซีที่เคลือบ หากมีขนาดไม่อยู่ในสเปคจะมีปัญหาในการประกอบกับชิ้นงานอื่น รับตัดเป็นเส้นความยาวตามที่ระบุ