Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

อลูมิเนียมขึ้นสนิมได้ไหม

สนิมเป็นรูปแบบของการกัดกร่อนอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เนื้อโลหะหลุดร่อนไป สำหรับสนิมโดยความเข้าใจของคนทั่วไป อลูมิเนียมนั้นไม่ขึ้นสนิม

เมื่ออลูมิเนียมสัมผัสกับอ็อกซิเจนจะเกิดชั้นฟิล์มออกไซด์บาง ๆ เช่นเดียวกันกับโลหะอื่นๆ แต่ออกไซด์ของอลูมิเนียม (Aluminium Oxide) นั้นกลับเป็นผลดี เนื่องจากมีความแข็ง บาง ใส ช่วยปกป้องอลูมิเนียมจากการกัดกร่อน

แต่อลูมิเนียมก็มิใช่เป็นโลหะที่คงทนถาวร ไม่ผุพัง อลูมิเนียมเกิดการกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic Corrosion) เมื่อผิวอลูมิเนียมสัมผัสกับโลหะชนิดอื่น เช่น หากใช้น็อต (Bolt) ที่ทำจากทองเหลืองขันยึดกับชิ้นงานอลูมิเนียม บริเวณผิวอลูมิเนียมโดยรอบน็อตจะเกิดการกัดกร่อนขึ้น เนื่องจากอลูมิเนียมมีความเสถียรน้อยกว่าทองเหลือง

#อลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม #อลูมิเนียมออกไซด์ #ลวดอลูมิเนียม