Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

HDG, BZP และ A2/A4 สเตนเลส คืออะไร

เกรดผิวของอุปกรณ์สลิง (เกลียวเร่ง, กิ๊บจับ, สเก็น,..) มีการระบุเป็นตัวย่อ ได้แก่

1. BZP (Bright Zinc Plated)
2. HDG (Hot Dip Galvanized)
3. Stainless Steel (A2 & A4)

1. แบบ BZP
– เป็นการชุบผิวที่นิยมใช้กันทั่วไป ผิวจะมีสีเงินเงาแวว
– มีการชุบผิวโดยใช้กระบวนการชุบสังกะสีโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้มีชั้นสังกะสีบางๆ เคลือบ เพื่อป้องกันพื้นผิวโลหะจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนซึ่งนำมาซึ่งสนิม
– มีราคาไม่สูง เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ไม่ทนต่อแดด ฝนภายนอกในระยะยาว หากต้องการใช้งานภายนอก แนะนำทาสีกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งาน

2. แบบ HDG
– ผิวจะมีสีเงินออกเทาหม่นๆ ไม่เงาเหมือนแบบ BZP
– เป็นการชุบผิวโดยนำชิ้นงานจุ่มลงไปในสังกะสีที่หลอมเหลว ทำให้มีชั้นสังกะสีที่หนา ทนทานต่อการกัดกร่อนในระยะยาว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
– เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร แต่มีราคาสูงกว่าแบบ BZP

3. แบบ A2&A4
– สเตนเลส เป็นวัสดุที่ปรับปรุงจากเหล็กโดยการเติมโครเมียมเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน โดยจะมีสัดส่วนของโครเมียมไม่น้อยกว่า 10.5%
– A2 หรือ สเตนเลส เกรด 304 ซึ่งจะมีโครเมียมอยู่ 18% และนิกเกิ้ล 8% เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง แต่ไม่ทนต่อความเค็ม และสารเคมี สีของผิวจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
– A4 หรือ สเตนเลส เกรด 316 มีสัดส่วนโครเมียมและนิกเกิ้ลเช่นเดียวกันกับ 304 แต่มีการเพิ่มโมลิบดินัม 3% ซึ่งทำให้ทนทานยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง ในทะเล
– สเตนเลส มีจุดเด่นเรื่องความทนทาน และความสวยงามของพื้นผิว แต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูง การผลิตที่ยากขึ้นเนื่องจากความแข็งของวัสดุ และตัวเลือกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่มาก