Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

PVC Coated Wire Rope 1.2x1.5mm

ลวดสลิงหุ้มพลาสติกพีวีซี ขนาด 1.2×1.5mm

PVC Coated Wire Rope 1.2×1.5mm

นิยมใช้ขึงตาข่ายกันนก ผสมสารกัน UV ทนแดด ทนฝน อายุยาวนาน

ผลิตจากลวดสลิงไส้เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2mm เคลือบด้วยพลาสติกพีวีซีคุณภาพ O.D. 1.5mm

บรรจุในแกนล้อพลาสติกความยาวประมาณ 1,000-1,500m นำไปใช้งานติดตั้งสะดวก

นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานขึงป้าย เดินหลอดไฟภายนอกอาคาร