Tel.: 02-8097426-7 | Email : info@thaicoatedwire.com

   

สนิมกับการใช้งานลวดสลิง

สนิมเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งานลวดสลิงมักจะพบเจอทั้งที่ตัวลวดสลิงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานต่าง ๆ

ลวดสลิงและอุปกรณที่ผ่านการชุบสังกะสี (Galvanized) แล้วนั้นจะมีชั้นสังกะสีบางๆ ที่ช่วยในการป้องกันการกัดกร่อนและสนิม แต่ชั้นสังกะสีจะบางลงเมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดสนิมได้ที่ผิวเหล็ก

หากลวดสลิงที่ชุบสังกะสีสัมผัสกับน้ำหรือน้ำเค็ม เราควรจะหมั่นตรวจสอบว่ามีสนิมหรือการกัดกร่อนเกิดขึ้นหรือไม่ ก่อนที่ความเสียหายจะมากจนทำให้ลวดสลิงขาดออกจากกัน

ลวดสลิงและอุปกรณ์ทีผ่านการชุบสังกะสีแบบร้อน (Hot Dip Galvanized) จะมีชั้นสังกะสีที่หนากว่าการชุบแบบเย็นหรือชุบด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanized) จึงจะทนทานต่อสนิมได้ดีกว่า

จากภาพจะเห็นว่า กิ๊บจับลวดสลิงมีสนิมขึ้นแล้ว แต่เกลียวเร่งนั้นยังคงอยู่ในสภาพดี ส่วนลวดสลิงหุ้มด้วยพลาสติกสีฟ้าจึงสามารถทนทานต่อสนิมได้